[EKODEDINY]

download

Ruch veľkomesta, neustále zvyšujúce sa nároky na jednotlivca, znečistené ovzdušie, geneticky modifikované potraviny a mnoho ďalších faktorov modernej doby priviedlo veľa ľudí k otázke, či je možné v takomto svete dlhodobo fungovať. Preto sa čoraz viac ľudí počas voľných dní utieka na vidiek, kde si môžu vychutnať čerstvý vzduch, ovocie od domácich pestovateľov, či krásu slovenskej prírody. Niektorí však zašli až tak ďaleko, že sa rozhodli vymeniť pohodlný život plný vymožeností moderného sveta za život v súlade s prírodou. Je to život na lazoch či samotách plný tvrdej práce, pestovania si vlastných plodín či chovu domácich zvierat. A práve nejako takto vyzerá aj ekodedina.

Ekodediny môžu byť tradičné, teda typické dedinky, kde ľudia odpradávna žijú takýmto spôsobom alebo novo vytvorené, kedy vidiecke usadlosti osídľujú prisťahovalci najmä z miest, ktorých uponáhľanosť dnešnej doby značne unavila. Viaceré zdroje uvádzajú, že ekodedina je vidiecke spoločenstvo, kde sa ľudia usilujú o tradičný spôsob života, aký poznali naši predkovia. Žijú v harmónii s prírodou, využívajú zdroje, ktoré sa nachádzajú v ich okolí a snažia sa správať tak, aby ich činnosť nemala negatívny dopad na životné prostredie. Inými slovami, obyvatelia ekodedín spoločne usilujú o zvrátenie nepriaznivých vplyvov činnosti človeka na našu planétu, ktoré sú zapríčinené nešetrným zaobchádzaním s prírodnými zdrojmi.

OSN vo svojej správe Global Environment Outlook 2000 došla k záveru, že nie je možné naďalej ignorovať potrebu zmeny spôsobu života a prístupu k prírode a jej zdrojom nakoľko momentálny stav je neudržateľný . Viacerí vedci varujú, že pokiaľ náš druh má prežiť, ľudstvo sa musí naučiť žiť trvalo udržateľným spôsobom. Práve ekodediny predstavujú príklad dobrej praxe, efektívny a zároveň aj dostupný spôsob ako bojovať proti znehodnocovaniu životného prostredia.


EKODEDINY NA SLOVENSKU


EKODEDINA ZAJEŽOVÁ
Už aj na Slovensku máme miesta, kde sa ľudia vracajú k pôvodným tradíciám, vedome budujú ekodediny a nažívajú si v súlade s prírodou. Oblasť lazov Zaježová sa rozprestiera v okrese Zvolen a v súčasnosti patrí pod neďalekú obec Pliešovce. V roku 1958 sa maličké lazy v pohorí Javorie spojili do samostatnej obce. Na tisíc hektároch pôdy sa vtedy nachádzalo približne 173 lazníckych usadlostí. Obec mala 660 obyvateľov, no tento počet začal po druhej svetovej vojne rýchlo klesať. Pôvodní obyvatelia sa začali sťahovať do miest za vidinou lepšej budúcnosti. Po roku 1989 bola Zaježová znovuobjavená vyznávačmi tradícií a do oblasti sa začali sťahovať novousadlíci, ktorých očarili krásy tamojšej prírody. Obyvatelia lazov v Zaježovej berú prírodu a ľudové tradície ako neoddeliteľnú súčasť svojho života. Od roku 1991 začali v oblasti pôsobiť aj občianske združenia, ktoré sa snažili oživiť tradičnú slovenskú architektúru, ľudové remeslá a neskôr sa začali venovať aj ochrane životného prostredia. Spoločne sa starajú o gazdovstvo na laze Polomy a Sekier, kde sa pustili aj do rekonštrukcie starej gazdovskej usadlosti. V Zaježovej nájdeme veľa zaujímavostí, ktoré sa inde nevyskytujú. Sú nimi napríklad domy zo slamených balíkov, potravinová banka, komunitou spravovaná škola či meditačné ústranie v tme.

zajezka

EKODEDINA LOVINKA
Lovinka sa nachádza medzi obcami Cinobaňa a Lovinobaňa v okrese Poltár. V osemdesiatych rokoch sa na tomto mieste začalo budovať rekreačné stredisko Poltárskych sklární. Svojmu účelu neslúžilo dlho a s úpadkom sklárskej výroby v Poltári upadalo postupne aj rekreačne centrum. Schátrané budovy viackrát zmenili vlastníka, až s dostali do rúk súčasných majiteľov. Tí sa pustili do rekonštrukcie obydlia a z Lovinky urobili permakultúrne a jogovo-meditačné centrum. Od roku 2012 usadlosť obýva jedna šesť členná rodina. Neskôr sa k nim pridali ďalší dvaja osadníci. Spoločne založili občianske združenie Spoločenstvo Lovinka, ktoré propaguje cestu trvalo udržateľného života. Obyvatelia sa snažia pestovať si organickú stravu bez chémie a tiež zdravý životný štýl. Na obnovu budov sa používajú výhradne prírodné materiály ako napríklad hlina, trstina, ovčia vlna či drevo. Vzdelávacie centrum v Lonvinke organizuje rôzne workshopy zamerané na zdravú stravu, bylinkárstvo, jogu, prírodné staviteľstvo, permakultúrne pestovanie a mnohé ďalšie.

lovinka